Boost

Individualisering van het parcours van de leerling, meer zelfvertrouwen en minder voortijdig schoolverlaters.

Boost focust bij het oplossen van vsv op verschillende divisies: werkmethodiek, welzijn, gedrag/discipline, loopbaanbegeleiding en remediëring. Voor elk van deze divisies is een coördinator verantwoordelijk voor de ondersteuning. Indien nodig, kan de school beroep doen op een externe deskundige of een training aan de interne coördinator bieden. Wanneer de leerling het ondersteunende traject start, wordt begonnen met een individueel interview welke ervoor zorgt dat de leerling de geschikte zorg krijgt, binnen de geschikte afdeling en met de juiste coördinator. Deze interviews vinden plaats tijdens de les of in de pauze.