CLAT

Leerlingen uit het gedifferentieerd onderwijs met de school verzoenen door hen zelfstandig te laten werken zodat ze opnieuw zin krijgen om te leren.

De CLAT (workshopklassen) zijn bedoeld om het gedifferentieerd onderwijs van leerlingen uit het lager onderwijs een andere invulling te geven. Door middel van gemeenschappelijke ruimten, een uniform tijdschema, individuele contracten, beschikbare leerkrachten en op elkaar afgestemde praktijk- en theorielessen, biedt het CLAT-project leerlingen met leerstoornissen een geïndividualiseerde aanpak. Dit zorgt ervoor dat ze op hun eigen ritme en volgens hun leerniveau vooruitgang boeken waardoor ze opnieuw vertrouwen krijgen in zichzelf en hun blokkades overwinnen.