Innovatie Lab

Laat kinderen vragen durven stellen, creatiever zijn en hun talenten ontdekken om changemakers to worden.

Het project Innovatie Lab bestaat uit een aantal toepassingen in het klaslokaal in combinatie met een specifieke ruimte gewijd aan experimenten binnen de school. Het belangrijkste idee is om het curriculum op te bouwen rond vragen en interesses van de kinderen zelf. Zodra het onderwerp is gekozen, kan de leerkracht het Innovation Lab gebruiken om de kinderen zelf te laten experimenteren en zelf oplossingen te vinden. Lokale ondernemers zijn welkom in de school om te delen en te experimenteren met de kinderen.