Einsteinklas

Jongeren helpen begrijpen hoe hun brein werkt zodat ze zelfstandiger worden en zich helemaal bewust zijn van hun potentieel.

Einsteinklas-project is bedoeld om jongeren te helpen begrijpen wat er in hun tienerbrein gebeurt zodat ze zich meer bewust worden van de interne veranderingen die ze doormaken. Het doel bestaat erin de obstakels die ze tegenkomen bloot te leggen en hun beperkende overtuigingen te doorbreken zodat ze actief kunnen leren. Terwijl ze de werking van hun tienerbrein bestuderen, voeren ze ook wetenschappelijk onderzoek uit en ontdekken ze hoe hun brein functioneert via voorbeelden uit het dagelijks leven zoals multitasking-activiteiten en de talrijke vermogens van het brein.