โครงการระดับโลกของเรา (Basic page)

Available in FRDEITJAPTPT-BRESTHEN

คุณสามารถค้นหาโครงการระดับโลกของเราตามข้อมูลด้านล่าง ทีมงานที่ดูแลโครงการแต่ละทีมจะร่วมมือกันทำงานเป็นทีมในทีม อโชก้าลงทุนกับคนและรูปแบบต่างๆ ของความร่วมมือในการประกอบการสังคม ที่จำเป็นต่อโลกที่ทุกคนคือนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

โครงการระดับโลกของอโชก้าประกอบด้วย: