เป็นเวลากว่า 35 ปีที่อโชก้าสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังผ่านการพิจารณาที่เข้มข้น พวกเขาได้รู้จักกับเครือข่ายสมาชิกตลอดชีพที่ทุกคนมุ่งมั่นกับการเป็นผู้นำที่กำลังสร้างรูปแบบใหม่เพื่อสร้างสรรค์สังคม เราส่งเสริมให้เฟลโลว์เป็นเจ้าของเครือข่ายนี้ และเราเป็นพันธมิตรกับเขาเพื่อร่วมสร้างวิสัยทัศน์อโชก้าในการสร้างโลกที่ซึ่งทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

เราเข้าใจว่าความต้องการของผู้ประกอบการสังคมแต่ละคนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของงานของพวกเขา เมื่อเข้าเป็นสมาชิกเฟลโลว์แต่ละคนเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาที่กำหนดให้เหมาะสมกับการสนับสนุนของอโชก้าตลอดชั่วชีวิตของเขา เราต้องมั่นใจว่าแบรนด์ของอโชก้า การมีส่วนร่วมที่เราคิดค้นดำเนินการ และการสัมพันธ์ที่เราแนะนำจะเป็นประโยชน์แต่เฟลโลว์แต่ละคน เราเชิญชวนให้เฟลโลว์ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายให้มากที่สุด ด้วยการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกระทบทางสังคมที่เข้มข้นยิ่งขึ้น การสนับสนุนที่จะเป็นประโยชน์ต่อเฟลโลว์ ได้แก่:

  • เงินสนับสนุนค่าครองชีพถึงสามปี ที่มีจำนวนเหมาะสมกับเฟลโลว์แต่ละคนที่มีความจำเป็นและทุ่มเทตนเองให้แก่การทำงานเต็มเวลาเพื่อขยายผลความคิดของเฟลโลว์ 
  • โอกาสในการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องเพื่อเร่งขยายผลกระทบของงานของเฟลโลว์
  • โอกาสในการประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้น
  • การเป็นสมาชิกชุมชนระดับโลกของมิตร

เฟลโลว์ได้กล่าวว่าเครือข่ายอโชก้าเฟลโลว์ช่วยให้พวกเขามีอัตลักษณ์ มีชุมชน และมีเครือข่ายเพื่อทำงานมากขึ้น

การที่ฉันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบการสังคมเป็นสิ่งสำคัญมาก มันชื้ให้เห็นถึงบทบาทของฉัน และให้ความมั่นใจว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของผู้คนที่มีความสามารถและมีวิชาชีพเดียวกัน

ซีเมนนา อโบกาบี (Ximena Abogabir)
คาซา เดอ ลา ปาส (Casa de la Paz) ชิลี อโชก้าเฟลโลว์ ประจำปี พ.ศ. 2538
ximena-abogabir.jpg