กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการเป็นผู้นำ - ทุกคนนำ

Available in DEJATHEN
Curated Story
This article originally appeared on Next Billion

เมื่อแดเรล แฮมมอน (Darrel Hammond) ผู้ก่อตั้ง KaBoom! (องค์กรคาบูม) ต้องการให้เด็กทุกคนมีพื้นที่สำหรับการเล่นที่ดีเขาจึงออกแบบสร้างสนามเด็กเล่นที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากรูปแบบทั่วไป
 
แฮมมอนมีลักษณะเช่นเดียวกับผู้ประกอบการสังคมที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆ วิธีการทำงานของเขาท้าทายกระบวนทัศน์เรื่องภาวะผู้นำที่ครอบงำสังคม – ที่คนจำนวนน้อยเป็นผู้นำและคนอื่นทุกคนเป็นผู้ตาม ผู้ประกอบการสังคมทำลายวิธีการนำแบบใช้อำนาจเบ็ดเสร็จที่มีลำดับชั้น พร้อมกันไปกับการแผ้วถางทางเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในฐานะนักสร้างการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสังคมยังสร้างบทบาทใหม่ให้ประชาชน และวางเป้าหมายสำหรับสถาบัน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนร่วม

Continue Reading