ปรับระบบการเมืองและโรงเรียนของเราเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วม

Available in DEJATHEN
Curated Story
This article originally appeared on Thomson Reuteurs

นักการเมืองนำวาทกรรม “การเปลี่ยนแปลง” และ “นักสร้างการเปลี่ยนแปลง” มาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเพื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างมากมาย แต่คนรุ่นใหม่ยุค Millennial (เกิดระหว่างปี 2523-2539) เข้าใจ “การเปลี่ยนแปลง” อย่างล้ำลึกกว่า นั่นคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่พวกเขารู้สึกว่ากำลังเกิดขึ้นตรงหน้า นอกจากนี้ อำนาจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แต่เดิมจำกัดอยู่เฉพาะในหมู่ผู้นำชั้นสูง กลายเป็นอำนาจที่คนทุกคนมีด้วยการใช้สมาร์ทโฟน อีคอมเมิร์ซ สื่อสิ่งพิมพ์ ช่องทางและเครือข่ายการเผยแพร่ข่าวสาร
 
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หมายถึงการค้าหรือการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน แต่เกิดจากการที่เทคโนโลยีได้ทะลวงโครงสร้างอำนาจให้แบนราบ ทำลายกำแพง และขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางทั่วทั้งสังคม

Continue Reading