Eğitim ve Gençlik

Story bubbles on world map

Vizyonumuz; değişen dünya koşullarında çocukların ve gençlerin, bugün ve gelecekte toplumsal sorunlara ilişkin sorumluluk alan, yenilikçi çözümler üreten, topluma pozitif katkı sağlayan ve ortak iyi için mücadele eden bireyler olmaları.

Herkes fark yaratabilir ilkesinden yola çıkarak çocukların ve gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri için eğitim ortamlarında ve geniş çevrelerinde;

  • Problem çözme ve eleştirel düşünme
  • Empati
  • Ekip çalışması ve sorumluluk
  • Liderlik ve özgüven

gibi farkyaratan becerilerle desteklenmelerini önemsiyoruz. Çocukların eğitim hayatlarında akademik beceriler kadar, yukarıda söz edilen yaşam becerileriyle de desteklenmelerinin bugün ve gelecekte “farkyaratan” bireyler olmalarına ve sosyal değişimi başlatacak girişimciler olmalarına katkı sağladığına inanıyoruz.

Ortak vizyonu paylaşan bireyler kurumlarla işbirliği içinde sistemsel değişiklikleri harekete geçirmek küresel bir ağa oluşturuyoruz. Bu küresel ağ; eğitime ve gençlere odaklanan 1000’den fazla Ashoka Fellow’unu, 400’ün üzerinde Farkyaratan Okul ve kampüsü ve yüzlerce “Değişim Lideri”nden (Sir Ken Robinson, Andreas Schleicher and Arianna Huffington) oluşuyor.

Ashoka Türkiye olarak,  eğitim süreçlerinin ve öğretmenlerin bu süreçte çok önemli bir role sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle programımız çerçevesinde eğitim ortamlarında çocukların bu becerileri kazanması ve hayata geçirmesine katkı sağlayan örneklere ve öğretmen hikayelerine ulaşmak, bu örnekleri derlemek ve kendi sınıfında fark yaratmak isteyen öğretmenlerin kullanımı için yaygınlaştırmayı hayal ediyoruz.

Türkiye’den ve uluslararası alandan çeşitli kategorilerden “farkyaratan sınıf” örneklerine yer vereceğimiz platformda, iyi uygulama örneklerinin yanı sıra çocuklarda bu becerilerin gelişmesine destek olmak isteyen öğretmenleri de güçlendiren bir içerik/eğitim akışı tasarlamayı planlıyoruz.

Daha fazla bilgi için: http://ashokaturkiye.org/tr/egitim-ve-genclik/